DASK KAPSAMINDA BULUNAN BİNALAR DASK KAPSAMINDA ESYALAR SİGORTA KAPSAMINDAMIDIR?


Haberlere Geri Dön | Arşiv

DASK kapsamında bulunan binalar şunlardır: • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, • Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler, • Doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler. Yukarıdaki koşullara uyan, kat irtifakı tesis edilmiş binalar, tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vs." olarak görünen binalar, tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için de zorunlu deprem sigortası yaptırılması gerekmektedir. Henüz bağımsız tapusu olmayan meskenlerin sigortası, sigorta ettirenin beyanına dayanarak ve arsa tapusuna ait bilgilerle yapılabilmektedir. DASK kapsamındaki teminatlar: • depremin • deprem sonucu meydana gelen yangının • deprem sonucu meydana gelen infilakın • deprem sonucu meydana gelen yer kaymasının doğrudan oluşturduğu zararları teminat altına almaktadır. DASK eşyalarınızı da kapsar mı? Zorunlu Deprem Sigortası sadece binaları teminat altına alır. Eşyalarınızı da teminat altına almak için EVİM İLE BİRLİK’TE GENİŞ KAPSAMLI, EVİM İLE BİRLİK’TE EKONOMİK ürünlerimizden yararlanabilirsiniz. Apartman ve sitelerde Zorunlu Deprem Sigortası'nda 8 daire ve üzeri başvurular için %10 indirim, hem internet hem de gerçek zamanlı poliçe kesen sigorta şirketleri için devreye girmiştir