Bireysel EmeklilikDevlet Katkısı

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Kanun 29/06/2012 tarihinde resmi gazetede yayınlanmıştır.

Bu kapsamdaki yeni yasal düzenlemeler sayesinde Bireysel Emeklilik Sistemi, devlet tarafından doğrudan teşvik edilen ve tüm katılımcıların bu teşvikten daha etkin faydalanacağı bir yapıya kavuşmuştur.

Mevcut Vergi Teşviki Uygulamasındaki Değişiklikler

Mevcut vergi teşviki uygulamasında katılımcılar Bireysel Emeklilik hesaplarına yapmış oldukları katkı payı ödemelerini gelirlerinin %10'unu ve brüt asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla gelir vergisinden indirim olarak gösterebilmekte ve bu durum,katılımcıların maaşlarına artış olarak yansımaktaydı.

Vergi matrahından indirilebildiğiniz mevcut vergi teşviki uygulaması 31 Aralık 2012 tarihinde son bulacaktır. 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren ise, ödediğiniz her katkı payının %25'ine karşılık gelen tutar, Devlet Katkısı olarak adınıza yatırılmaya başlanacaktır.

 

Bireysel Emeklilik Sigortası


Bireysel emeklilik sistemi, mutlu bir emeklilik dönemi için bugünden birikim yapmanızı sağlayan, sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısıdır.

18 yaşını dolduran herkesin katılabileceği sistemden emekli olabilmeniz için en az 10 yıl boyunca sistemde kalmanız ve 56 yaşınızı doldurmanız yeterlidir. Emekli olduğunuzda birikimlerinizi ister toplu para, ister aylık maaş olarak alabilirsiniz.

Gelecekteki birikiminizin ihtiyaçlarınızı karşılayabilmesi için aylık gelirinizin %10’unu bireysel emeklilik sistemine aktarmanızı tavsiye ederiz. Emekliliğe hak kazandığınızda elde edeceğiniz birikim tutarı, sisteme giriş yaşınız ve ödeme tutarınıza bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Bireysel emeklilik sisteminde 1 Ocak 2013’ten itibaren başka hiçbir yatırım aracında olmayan devlet katkısı uygulaması başladı. Artık sisteme yatıracağınız her katkı payı tutarının %25’i kadar ek bir tutar sözleşmenize bağlı devlet katkısı hesabınızda biriktiriliyor. Yani yatırdığınız 100 TL katkı payı için devlet de katılımcı alt hesabınıza 25 TL katkı payı yatırıyor.

Bireysel Emeklilik Devlet Katkısı

Devlet Katkısının Üst Sınırı:

Bir katılımcıya ödenebilecek devlet katkısı, yıllık brüt asgari ücretin %25'i ile sınırlı olacak. Katılımcı birden fazla emeklilik sözleşmesine sahip olsa dahi, devlet katkısı tutarı yıllık brüt asgari ücretin %25'ini geçemeyecek. Katılımcının toplam katkı payının sözleşmeler arasındaki dağılımına göre paylaştırılacak.

Devletin yatırdığı katkı payı için hak ediş süreleri bulunuyor:
İlk üç yıl içinde sistemden çıkılırsa alınamıyor.
Üçüncü yılın sonunda %15'i,
Altıncı yılın sonunda %35'i,
Onuncu yılın sonunda %60'ı,
Emekliliğe hak kazanıldığında ise tamamı alınabiliyor.

 

Size özel en uygun fiyatı almak için lütfen buraya tıklayınız.