DASK Nedir ?

DASK(Doğal Afet Sigortaları Kurumu) 1999 Marmara Depremi sonrası yürürlüğe giren zorunlu deprem sigortasının genel ismidir.

Zorunlu Deprem Sigortası, mülke zarar verebilecek bir deprem durumunda hasarları karşılayan mülkiyet sigortası şeklidir. Deprem sonucu meydana gelen yer kayması, yangın, tsunami ve infilak gibi durumların sebep olacağı maddi zararları da karşılamaktadır. Çoğu sıradan konut sigortası poliçeleri deprem hasarını kapsamamaktadır.

Mülkiyetinizin; Temeller, Ana duvarlar, Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, Bahçe duvarları, İstinat duvarları, Tavan ve tabanlar, Merdivenler, Asansörler, Sahanlıklar, Koridorlar, Çatılar, Bacalar, Yapının diğer tamamlayıcı bölümleri zorunlu deprem sigortasının teminatları dahilindedir.

Ülkemizde doğal afetlerin sıklıkla meydana geldiği görülmektedir. Doğal afetlerin oluşturduğu fiziki hasarlar göz önüne alındığında, yaklaşık olarak yüzde 70’inin deprem sebebiyle oluştuğu gözlemlenmiştir. Böyle bir oranda da deprem sigortasının ne kadar önemli olduğu aşikardır.

Ülkemizin potansiyel deprem bölgesinde olduğu su götürmez bir gerçektir. Güncel deprem bölgeleri incelendiğinde hemen hemen bütün bölgelerimizin farklı deprem kuşaklarında olduğu bilinmektedir. Nufüsun yüzde 97’si deprem bölgelerinde oturmaktadır. DASK’ı yasal bir zorunluluktan görmekten ziyade yaşamlarımızı garantiye alan bir sigorta olarak görmeliyiz.

Tüm vatandaşların DASK poliçelerini yaptırmaları ve yenilemeleri bilincinde olması ülkemizin her zaman yararına olacaktır. Zorunlu Deprem Sigortasını devletin güvencesinde olan bir havuz olarak düşünebilirsiniz. Burada birikecek olan tüm fonla zorunlu deprem sigortasını yapan bütün konutlar deprem sonrasında oluşacak zararlar için güvence altına alınmış oluyor.

DASK Sigortasında çıkacak olan poliçe fiyatı bütün sigorta firmalarında aynıdır. Devletin belirli bölgelerde binalar için belirlemiş olduğu sabit fiyat teklifi alırsınız. Sizde zorunlu deprem sigortanızı yaptırmak veya DASK poliçenizi yenilemek için DASK Teklifi Karşılaştır sayfasından işlemlerinizi yapabilirsiniz.