Trafik Sigortası Karşı Tarafın Hasarının Ne Kadarını Öder?

Trafik Sigortası aşağıda belirtilmekte olan güvenceleri sağlar;

- Kişi başına verilecek ölüm ve tedavi tutarları

- Kaza başına verilecek ölüm ve tedavi tutarları

- Kaza başına karşı araç için ödenecek maddi zararlar


Bu güvenceleri belirlemekte olan Hazine Müsteşarlığıdır. Tüm sigorta şirketlerinin bu durumlara uyma zorunluluğu vardır.

1) “Hastane veya sağlık” masrafları Trafik Sigortası tarafından ödenir mi?

Tıbbi malzeme ve ilaç harcamalarına kadar tüm tedavi giderleri SGK tarafından karşılanır. Hastanede karşılaşılabilen yüksek faturaların açılan davalar sonrası kazaya neden olan sürücü tarafından ödenmesi riskide doğuyor.

2) Yurtdışında yapılan kazalarda Trafik Sigortası tarafından hasar ödenir mi?

Trafik Sigortaları yalnızca yurt içinde geçerlidir. Eğer ülke dışındayken herhangi bir kaza söz konusu ise bir ödeme yapılmaz. Türkiye araçlarının yurt dışı yolcuğuna çıkmadan zorunlu uluslararası sigorta yaptırması gereklidir.

3) Kazaya Karışan Evcil ya da Yabani Hayvan Masrafı?

Yabani hayvanların masrafları trafik sigortası kapsamı dışında kalır. Sahipli hayvanlarda durum değişir ve kazada kusurlu olan sürücünün trafik sigortası zararları teminat altına alınır.